Het gezamenlijk terugverdienen van het kapitaal wordt “recoupment” genoemd.


Na het afronden van de roll-out en de toegelaten nieuwbouw is het totaal te recoupen bedrag van Cinema Digitaal vastgesteld op € 37,7 miljoen. Dit bedrag is dynamisch van aard en kan nog licht toenemen.


Voor iedere deelnemende bioscoopzaal betaalde het Nederlands Film Fonds € 4.800. Van de eigen bijdrage van de exploitant wordt € 6.000 per zaal aangewend voor de aflossing van de investering. De deelnemende exploitanten en de subsidiënten van Cinema Digitaal nemen zodoende ruim  € 5 miljoen van de recoupment voor hun rekening.


Maar ook de bijdragen van de exploitanten gedurende de looptijd van de overeenkomst, in de vorm van vergoedingen voor eenmalige vertoningen van films (EVV), Filmfestivals en vertoningen van alternatieve/niet-film content, worden aangewend voor de afbetaling. Deelnemende exploitanten droegen gezamenlijk in de periode 2011-2017 ruim € 830.000 aan vergoedingen af voor vertoning van alternatieve content of filmfestivals. Deze vergoedingen worden eveneens in mindering gebracht op de recoupmentpool.


Distributeurs verzorgen met de VPF betalingen grofweg het resterende deel van de investering. Sinds de start van de roll-out op 21 juli 2011 tot 31 december 2017 is er door alle deelnemende distributeurs ruim € 23 miljoen aan VPF betaald.


De recoupmentperiode, ofwel de terugverdienperiode van de totale investering, is afhankelijk van het aantal geleverde digitale prints aan de aangesloten Cinema Digitaal exploitanten. De resultaten over 2011-2017 zijn beter dan het gehanteerde rekenmodel uit het businessplan van Cinema Digitaal.


De projectkosten van Cinema Digitaal, de installatiekosten, rente en ook andere financieringskosten kunnen niet worden gerecouped, maar worden betaald uit het resterende deel van de exploitantenbijdragen en de subsidie van de overheid.


De stand de recoupmentpool bedraagt per december 2017 ca. € 8,7 miljoen (‘un-recouped’).


Voor Cinema Digitaal geldt het ‘samen uit, samen thuis principe’. Iedere deelnemer, zowel theaterexploitant als filmdistributeur heeft zich contractueel en financieel voor gelijke duur aan het project verbonden. Voor zowel exploitanten als distributeurs zal op eenzelfde moment het collectieve digitaliseringproject zijn afgerond en zullen de financiële en overige verplichtingen zijn beëindigd. Het eigendomsvoorbehoud zal komen te vervallen waarmee het eigendom automatisch naar de theaters overgaat.


Op basis van de resultaten van 2011-2017 kan de prognose worden afgegeven dat Cinema Digitaal eind 2019 klaar zal zijn met de recoupment. Als de schulden zijn afgelost en de volledige investering is gerecouped, wordt Cinema Digitaal BV geliquideerd.


Disclaimer: aan de op deze pagina genoemde bedragen, periode(n) en prognose(s) kunnen geen rechten ontleend worden. Tekst geactualiseerd 13-3-2018.

Contact

Cinema Digitaal

Krijn Taconiskade 278

1087 HW Amsterdam

 

Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen:

info@cinemadigitaal.nl

Direct naar:

Login