Digitalisering van de Nederlandse bioscoop

Het uniek publiek-privaat digitaliseringsprogramma Cinema Digitaal, geïnitieerd door de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB), de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs (NVF) en EYE heeft voorkomen dat ten gevolge van de transitie naar de digitale technologie een gedwongen sluiting van kleine filmtheaters en bioscopen in Nederland zou plaatsvinden. Deze samenwerking maakte een efficiënte, collectieve en volledige transitie van analoge naar digitale technologie mogelijk voor alle partijen. 

De grootschalige digitalisering gaat uit van het solidariteitsprincipe, waarbij commerciële bioscopen en de filmtheaters samenwerken. Zo is een cultureel divers fijnmazig vertoningnetwerk behouden gebleven en blijft film toegankelijk in heel Nederland. 

De gecoördineerde overgang van analoog naar digitaal is in een zeer korte periode gerealiseerd, waardoor de kosten van het duale systeem (het naast elkaar vertonen van analoog en digitaal) beperkt konden blijven. De eerste installatie vond plaats op 20 juli 2011, de overgang heeft in totaal slechts 14 maanden geduurd.

De voordelen van digitale projectie zijn legio: een diverser filmaanbod, een flexibelere programmering, een betere beeld- en geluidskwaliteit (o.a. geen kabels en andere beschadigingen meer). Films zijn sneller in het gehele land te zien. Digitalisering opent ook nieuwe distributiemogelijkheden van films middels satelliet en glasvezel. Ook verbreding van het aanbod naar (live) concerten, opera, theaterproducties of sportwedstrijden behoort nu voor iedere vertoner tot de mogelijkheden.

Contact

Cinema Digitaal

Krijn Taconiskade 278

1087 HW Amsterdam

 

Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen:

info@cinemadigitaal.nl

Direct naar:

Login