Wereldwijd is de transitie naar digitale bioscoopprojectie in volle gang. Massaal worden de 35mm projectoren na ruim 100 jaar trouwe dienst definitief vervangen door hun digitale opvolgers. Werd er tot voorkort door de filmoperateurs nog met kilometers lange filmspoelen gesjouwd, tegenwoordig wordt de film aangeleverd via glasvezel, kabel, satelliet of op harde schijf en met een druk op de knop gestart.

Tussen begin 2011 en september 2012 zijn alle bioscopen en filmtheaters in Nederland voorzien van digitale projectie apparatuur. De totale filmsector in Nederland investeerde in korte periode ruim €55 miljoen in de digitalisering.

Overschakeling van analoog (35mm) naar digitaal in de bioscoopvertoning en filmdistributie bleek jarenlang een te risicovol traject waarbij verschillende partijen in de waardeketen zijn betrokken. Overschakelen naar de nieuwe technologie vraagt om substantiële investeringen die voor vele partijen zonder interventie niet haalbaar leek. Er dreigde een splijting in de markt: grote commerciële bioscopen maken de transitie en filmtheaters en minder kapitaalkrachtigen blijven achter.Om te komen tot een optimale structuur waarbinnen de digitalisering van de Nederlandse bioscopen mogelijk zou worden, heeft Cinema Digitaal gekozen om een spil in het web te zijn tussen aan de ene kant de filmdistributeurs en aan de andere kant de exploitanten. Alle betrokken partijen aangesloten binnen Cinema Digitaal betalen in het model mee aan de digitalisering van de Nederlandse bioscopen en filmtheaters.

Cinema Digitaal fungeert als inkoper van de apparatuur op nationale schaal. Zij financiert deze inkoop door onder andere een lening van €17.5 miljoen bij Rabobank Randmeren. De lening is opgesplitst in een leningdeel van €10 miljoen en een deel rekeningcourant krediet tot maximaal €7.5 miljoen. Door de financiering centraal te organiseren is het risico voor de bank beperkt met als gevolg lagere rentekosten. Om verdere risico’s te beperken is de lening voor 90% afgedekt met een rentecap.

De totale kosten van het Cinema Digitaal project bedragen circa €37 miljoen. Alle in Nederland gevestigde filmdistributeurs, 20 independents en 6 Amerikaanse major studios, nemen het grootste deel van de kosten van het Cinema Digitaal project voor hun rekening. De filmdistributeurs stemden in 2011 collectief in om eenmalig mee te betalen aan de conversie naar de digitale technologie.

Basis van het financiële model is het internationaal ontwikkelde model waarin distributeurs gedurende maximaal 10 jaar een zogeheten Virtual Print Fee (VPF) betalen voor iedere digitale print die wordt vertoond op Cinema Digitaal apparatuur. Zij stellen hiervoor de besparing die zij realiseren nu productie van celluloid filmprints niet meer nodig is ter beschikking aan de exploitanten.

Cinema Digitaal werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (€3 miljoen uit het Programma Implementatie Agenda ICT-Beleid/PRIMA) en een bijdrage van het Nederlands Filmfonds (€2 miljoen).

Contact

Cinema Digitaal

Krijn Taconiskade 278

1087 HW Amsterdam

 

Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen:

info@cinemadigitaal.nl

Direct naar:

Login